Handtuingereedschap

Onkruidbestrijding

Tips om het onkruid in je tuin de baas te blijven


Onkruid is een plant die groeit waar deze niet mag groeien. Komt er een aardappelplant van vorig jaar tussen de worteltjes van dit jaar naar boven groeien, dan is dit dus onkruid. Door het onkruid krijgen de gewassen die wel moeten groeien, minder licht, water en voedingsstoffen. Daarnaast bevinden zich in onkruid vaak ongedierte als bladluis, witte vlieg en ziektes als knolvoet.

Overblijvend onkruid

Overblijvend onkruid, is onkruid dat meerdere jaren groeit. Het overleefd de winter. De onkruidbestrijding begint met het spitten van de moestuin, voordat de teelt begint. Spit de hele moestuin twee steek diep en haal alle wortels en wortelstokken van overblijvend onkruid weg. Doe deze in de afvalcontainer en gooi ze nooit op de composthoop.

Eenjarig onkruid

Eenjarig onkruid verschijnt steeds opnieuw. In de tuingrond zit erg veel onkruidzaad. Daarnaast wordt dit ook door de wind aangevoerd en aangedragen door mens en dier. Eenjarig onkruid kan samen met compost of stalmest worden ondergespit

Schoffelen tegen onkruid

Schoffelen is de voornaamste manier van onkruidbestrijding tussen groeiende groenteplanten. Zorg dat de schoffel scherp is, zodat deze het onkruid goed afsnijdt bij de wortel. Kies bij voorkeur een warme droge dag om te schoffelen, zodat het onkruid dat wordt afgestoken snel verwelkt en dood gaat. Wees wel voorzichtig met de jonge ontkiemende groenten. Beschadiging aan wortels wekt namelijk ziektekiemen in de hand.

Chemicaliën voor onkruidbestrijding

De meeste amateurtuinders zullen niet snel kiezen om dergelijke middelen toe te passen. Chemicaliën doden vaak elk groen weefsel waarmee ze in aanraking komen. Hierdoor zijn ze vaak niet geschikt voor een moestuin, waar veel gewassen op een klein stukje grond worden gekweekt.
In exceptionele gevallen kan men echter niet anders. Gebruik dan uitsluitend onkruidbestrijdingsmiddelen voor particulieren. Deze stoffen verliezen hun werking gauw na aanraking met de grond. Gebruik een niet te fijne verstuiver om herbiciden te verdelen over de onkruidplanten. Giet nooit op een winderige dag en volg de instructies op de verpakking op.